UWP 318D Series 12~ 18W

UWP US 12W Series 6W~12W

UWP UPC 12W Series 6W~12W

UWP 318EH Series 15W~18W

UWP 310DUP USB Series 12W

UWP 310 USB 10W